20. seminář mladých patologů
a 44. sjezd Společnosti českých patologů

31. března a 1. dubna 2017 v Litomyšli

Srdečně jsou zváni všichni patologové, ať už mladí věkem, duchem či obojím. Doufáme, že se nám podaří úspěšně pokračovat v tradici našich setkání s neformální atmosférou.

2. uzávěrka přihlášek 18.3.2017

Postery průběžně aktualizováno

Židlík V., Uvírová M., Žiak D., Faistová H., Nieslanik J., Dvořáčková J.:
Imunohistochemická analýza exprese proteinu PDL-1 u maligních melanomů a melanocytárních névů

Ondruššek R., Žiak D., Faistová H., Hurník P., Židlík V., Nieslanik J., Uvírová M., Dvořáčková J.:
Světlobuněčný tubulopapilární karcinom - zvláštní typ renálního tumoru s indolentním chováním (kazuistika)

Důra M, Němejcová K, Tichá I, Kodet O, Jakša R, Bártů M, Dundr P.:
The expression of Glut-1 in malignant melanoma and melanocytic nevi: an immunohistochemical study of 400 cases.

Bártů M., Galko J., Dundr P., Prokopová P., Zambo I.:
Intravascular nodular fasciitis leading to an aortic dissection. A case report

Snížková O., Tvrzník J., Čegan M.:
Rozsáhlé intramyokardiální kalcifikace jako komplikace akutní pankreatitidy

Mouchová, Rohan, Kovacs, Matěj:
Postižení motorického systému u progresivní supranukleární obrny

Gamratová M., Szotkovská I., Tomanová R., Křen L., Dvořáčková J.:
Nádorová duplicita v mozku anebo změny po terapii?

Fabián O, Škapa P, Krsková L, Grollová V, Kodet R.:
Genitální rhabdomyom vaginy - s molekulárním vyšetřením ke správné diagnóze

Bartoňová L., Campr V., Kodet R.:
Karcinom parathyroidey v terénu parathyreomatozy

J. Balko, P. Škapa, R. Kodet:
Russell bodies gastritida asociovaná s dysplázií

Galgonková P., Prouzová Z., Kodet R.:
Mezonefrický adenokarcinom děložního čípku v terénu mezonefrické hyperplázie

Václav Mandys, David Sedmera, Ondřej Naňka, Andrej Litvinec, Jiří Janáček, Martin Bartoš:
Morfologický obraz tkáňové reakce v okolí metalických šroubů implantovaných do kosti králíka.

Monika Bartůňková, Jiří Lenz, Dita Vlčková, Zdeněk Šalomon, Jan Tihon, Miroslav Kavka:
Vícečetná ložiska maligního melanomu v žaludku, duodenu a střevě jako vzácná příčina nespecifických bolestí břicha a melény

Jiří Lenz, Alena Čermáková, Dita Vlčková, Monika Bartůňková, Jan Tihon, Miroslav Kavka:
Pemphigus vulgaris v zajímavých klinických souvislostech – kazuistika.

Kuťková K., Campr V., Kodet R.:
Primární lymfom srdce

Jan Havran, Jiří Lenz, Michal Voňavka, Monika Bartůňková, Roman Hrdina, Dita Vlčková, Jan Tihon, Miroslav Kavka:
Amiodaron jako velmi vzácná příčina respiračního selhání - kazuistický případ.

A. Štrejbarová, M. Grega, R. Kodet:
Kasabach-Merittův syndrom u novorozence (kazuistika)

J. Michálek, S. Brychtová, R. Pink, M. Liszoková, M. Večerková:
Význam hodnocení typu kostní invaze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní, retrospektivní studie

Kalinová M., Hilská I., Mrhalová M., Kabíčková E., Říha P. , Kodet R. :
Molekulární diagnostika a sledování minimální reziduální nemoci u pacientů s anaplastickým velkobuněčným lymfomem

M.Válková, M.Syrůček, J.Klener :
Nový pohled na nádory neurohypofýzy dle WHO 2016, Kazuistika

Duskova J.1, 2, Sobek O.2, Mauri F.3, Poznanski J. 3, Dina R.3
1Inst. Pathol. 1st Faculty of Medicine, Charles University and Faculty General Hospital, 2Topelex s.r.o., Prague:

Self-Assessment-Tests for the Eurocytology Website

Přihlásil/a jste poster a není uveden v seznamu?
Každá přihláška musí být potvrzena Vámi (dle instrukcí zaslaných emailem) a následně i organizátory sjezdu. Teprve poté je sdělení uvedeno na www stránkách.

Parkování

Informace o možnostech parkování ČTĚTE ZDE

Přihláška na sjezd

CHCETE-LI SE PŘIHLÁSIT NA SJEZD, KLIKNĚTE ZDE. Každý přihlášený účastník si může (a musí!) sám objednat ubytování podle svých nároků a finančních možností.
PŘIHLÁŠKA NA SJEZD ZDE.

Fotosoutěž

Pro přihlášení fotografií do soutěže "Jak se Vám líbí" klikněte zde.
Fotografie přihlášené do soutěže si můžete prohlédnout v sekci Soutěže, nebo jednoduše klikněte zde.

Výše sjezdových poplatků

Základní ... 1800 Kč
(registrace možná do 18.3.2017)
Zvýhodněný ... 1500 Kč
(při platbě do 8.3.2017)
Zvýhodněný ... 1300 Kč
(pro lékaře do 30 let, včetně)
Zvýhodněný ... 1000 Kč
(při platbě do 8.3.2017 pro lékaře do 30 let, včetně)
Storno poplatek ... 200 Kč
(při zrušení registrace)
Platba na místě ... 2000 Kč
(netýká se zahraničních účastníků)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
(Poplatek zahrnuje účast na semináři, sjezdové materiály, společenský program, raut, veškeré občerstvení během přestávek.)