19. seminář mladých patologů
a 42.sjezd Společnosti českých patologů

22. a 23. dubna 2016 v Litomyšli

Srdečně jsou zváni všichni patologové, ať už mladí věkem, duchem či obojím. Doufáme, že se nám podaří úspěšně pokračovat v tradici našich setkání s neformální atmosférou.

Přijímání přihlášek UKONČENO

19. SMP a 43. ČSP

Milí přátelé,

je pro mne potěšením vás pozvat na náš každoroční seminář, který je v posledních letech spojen s českým sjezdem patologů, letos již 43. v pořadí. Setkání je tak jako každoročně pořádáno Fingerlandovým ústavem patologie LF UK a FN Hradec Králové.

Akce probíhá pod záštitou Společnosti českých patologů ČLS JEP a české sekce IAP, záštitu opět převzali také děkan LF UK v Hradci Králové prof. MUDr. RNDr. M. Červinka, CSc. a ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové prof. MUDr. R. Prymula, CSc., Ph.D.

Sjezd se bude konat ve dnech 22. - 23. 4. 2016 (pátek - sobota) v areálu zámeckého pivovaru v Litomyšli.

Seminář bude slavnostně zahájen v pátek ve 12,00 hod. a ukončen v sobotu cca v 16 hod. Programové schéma semináře zůstane totožné jako v minulých letech - na páteční odpoledne jsme zařadili tradiční sklíčkový seminář (demonstrované případy budou veřejně přístupné na internetu na adrese smp.fingerland.cz) a blok sdělení věnovaný jednomu tématu - letos to bude oblast dermatopatologie. Jde o problematiku pro většinu z nás velmi častou, to však neznamená méně obtížnou či prostou diagnostických dilemat. Proto jistě oceníte shrnutí moderních trendů a novinek v diagnostice, které se za poslední roky v této oblasti objevily. Řečníci, kteří přislíbili účast, jsou - tak jak je to v Litomyšli již tradicí - naprosto špičkoví a představují záruku kvality - posuďte sami:

Daniela Massi (Florencie, Itálie)
Thomas Brenn (Edinburgh, Velká Británie)
Ivana Krajsová (Praha)
Marek Šťastný (Praha)


Naši hosté přednesou sdělení o novinkách v diagnostice i terapii nádorů i nenádorových lézí kůže - řeč bude o novinkách a úskalích histologické diagnostiky (D. Massi, T. Brenn), pohledu klinika - dermatologa (I. Krajsová) i o širším imunologickém kontextu nádorových onemocnění se zaměřením na maligní melanom, což je problematika v současné době hýbající klinickou onkologií (M. Šťastný).
Večerní páteční program bude věnován kromě již zmíněných odborných aktivit také tradičním zpestřením našich setkání - fotografické soutěži, kvízům, neformálnímu společenskému večeru s hudebním programem a promítání některého z již klasických filmových děl pocházejících z hradeckých ateliérů Fingerland's Unlimited. Během soboty bude po ranním bloku přednášek mladých patologů probíhat workshop s prezentací sklíčkových případů z oblasti dermatopatologie; jednotlivé případy se budeme snažit opět s předstihem zpřístupnit formou virtuálních preparátů na internetu, abyste si je mohli prohlédnout z pohodlí svých pracoven. Virtuální slidy budou k dispozici také po ukončení semináře.

Stejně jako loni budou na programu i dvě vyzvané přednášky pro letošní laureáty Hlavovy a Lamblovy ceny. Ty uděluje výbor společnosti a jejich předání je spojeno s vyzvaným sdělením na téma, za které byla cena udělena. Vzhledem k tomu, že letošní rok končí funkční období současného výboru naší odborné Společnosti českých patologů ČLS JEP, bude uspořádána také krátká plenární schůze, na které výbor složí účty ze čtyř let svého působení.

Za organizátory setkání


Aleš Ryška

10 důvodů, proč se včas zaregistrovat

1. Navštívíte současně Seminář mladých patologů i Český sjezd patologů – tzv. 2 v 1!
2. Přednášky předních odborníků z různých oborů!
3. Sklíčkový seminář se zrádnými lézemi, se kterými se ale můžete setkat kdykoli ve své běžné praxi!
4. Získáte kredity za odborné vzdělávání v patologii!
5. Seznámíte se s novinkami na stáncích našich sponzorujících firem!
6. Přátelská atmosféra - setkejte se s těmi, se kterými se nestihnete vidět během celého roku!
7. Vynikající gastronomické pochoutky připravené týmem kuchařů hotelu Zlatá hvězda!
8. Ochutnávka vín z celého světa!
9. Šance vyhrát hodnotné ceny v soutěži "Jak se Vám líbí?"!
10. Můžete se těšit na tradiční večerní překvapení…!

Parkování

Informace o možnostech parkování ČTĚTE ZDE

Přihláška na sjezd

Z důvodů naplnění kapacity sjezdových prostor bylo přijímání přihlášek na sjezd ukončeno.

Fotosoutěž

Pro přihlášení fotografií do soutěže "Jak se Vám líbí" klikněte zde.
Fotografie přihlášené do soutěže si můžete prohlédnout v sekci Soutěže, nebo jednoduše klikněte zde.

Výše sjezdových poplatků

Základní ... 1800 Kč
(registrace možná do 11.4.2016)
Zvýhodněný ... 1500 Kč
(při platbě do 18.3.2016)
Zvýhodněný ... 1300 Kč
(pro lékaře do 30 let, včetně)
Zvýhodněný ... 1000 Kč
(při platbě do 18.3.2016 pro lékaře do 30 let, včetně)
Storno poplatek ... 200 Kč
(při zrušení registrace)
Platba na místě ... 2000 Kč
(netýká se zahraničních účastníků)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
(Poplatek zahrnuje účast na semináři, sjezdové materiály, společenský program, raut, veškeré občerstvení během přestávek.)